• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Eindejaarsuitkering...gelijke monniken, gelijke kappen?

eindejaarsuitkering winstdelingDe tijd van de winst- en eindejaarsuitkering is weer aangebroken. Mag je werknemers uitsluiten van deze uitkering, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn, disfunctioneren of omdat ze een tijdelijk dienstverband hebben?

Je kunt werknemers bij ziekte en disfunctioneren alleen uitsluiten, door extra bepalingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Disfunctioneren

Bij disfunctioneren dient er in de arbeidsovereenkomst of in het reglement te worden vermeld, dat de uitkering alleen wordt uitgekeerd indien de inzet en prestaties van de werknemer daartoe aanleiding geven. Daarnaast dien je dit als werkgever ook aan te tonen. Maak dus verslagen van de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken!

Ziekteverzuim

In het geval van ziekteverzuim dient er in de arbeidsovereenkomst of het reglement te worden vermeld, dat de aanspraak op een uitkering komt te vervallen evenredig aan het aantal dagen dat de werknemer per jaar niet heeft gewerkt.

Deeltijd of tijdelijk contract

Het uitsluiten van deeltijders en tijdelijke contractanten is alleen toegestaan als dat objectief gerechtvaardig is. Dit betekent dat je als werkgever moet kunnen aantonen dat de maatregel die onderscheid maakt, geschikt en noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken én dat de maatregel beantwoordt aan een werkelijke behoefte van de onderneming. Dit is echter niet snel het geval. Voorbeelden van objectieve criteria zijn: het niet behalen van een productienorm of omzetnorm.

Tot slot nog dit...

Tip 1
Neem in de arbeidsovereenkomst (of reglement) op: dat slechts tot uitbetaling van de eindejaars- of winstuitkering wordt overgegaan indien de werknemer, op de datum waarop de uitbetaling normaal gesproken wordt gedaan, nog in dienst is.

Tip 2
Neem daarnaast in de arbeidsovereenkomsten (of reglement) van de werknemers de bepaling op: dat de werknemers op het moment van uitkering, een x-aantal maanden in dienst moeten zijn om in aanmerking te komen voor een winst- of eindjaarsuitkering.

Informatie

Graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Kijk ook eens op personeelsadvies.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl