• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Loopbaan

Mobiliteitsvraagstukken en Employability

  • Eén van mijn medewerkers zit niet lekker in zijn vel. Ik heb het idee dat hij geen uitdagingen meer heeft in zijn werk. Hij zou zich moeten gaan oriënteren op zijn verdere loopbaan, maar hoe?
  • Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar één van mijn medewerkers wil niet mee in de ontwikkeling van mijn bedrijf. Hoe nu verder?
  • Ik heb een medewerker die langdurig ziek is en volgens mij niet meer terug kan komen in zijn functie. Wat moet ik doen?

Nouvelle ondersteunt organisaties en medewerkers bij het zoeken en vinden van mogelijkheden om de talenten en vaardigheden van de medewerker ten volste te benutten. Door loopbaanbegeleiding wordt een loopbaantraject uitgestippeld welke voor zowel organisatie als medewerker voordelen oplevert.

Tijdens het traject worden de vaardigheden, interesses en mogelijkheden van de medewerker in kaart gebracht. Samen met de medewerker wordt de richting geformuleerd die bij de medewerker past. Deze worden omgezet naar een actieplan, om zo het doel dat voor ogen is te kunnen bereiken.

Informatie

Wilt u een vrijblijvend en oriënterend gesprek? Neemt u dan contact met ons op.

CoachingPersooneeladviesNieuws

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl