• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Verzuim

Verzuim & Reïntegratie

  • Wat zijn bij ons de oorzaken van het verzuim en wat kunnen wij daar aan doen?
  • Melden onze mensen zich niet te makkelijk ziek en zijn wij wel voldoende op de hoogte van wat we wel en niet moeten doen bij ziekmeldingen?
  • Hebben we zelf eigenlijk wel de regie over het verzuim?
  • Het zijn altijd dezelfde mensen die ziek zijn, hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?

Rechten en plichten: Wet verbetering Poortwachter

In het kader van de Wet verbetering poortwachter zijn er rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer. Het is soms lastig om de juiste keuzes te maken binnen alle wet- en regelgeving. Het is veelal wijs om niet te lang te wachten en snel advies in te winnen. Nouvelle kan u kort en bondig op weg helpen om uw schadelast te beperken.

Verzuim is beïnvloedbaar

In de meeste gevallen is er bij verzuim geen sprake van ziekte. Verzuim is veelal gedrag en daarmee beïnvloedbaar. Er zijn andere oorzaken waardoor een medewerker denkt te moeten verzuimen. Veelal ligt dit veel meer aan de omstandigheden waarin iemand thuis of op het werk verkeert.

Ondersteuning bij reïntegratie van uw medewerker

Nouvelle kan u ondersteunen bij het verkorten en bespoedigen van de reïntegratie van uw medewerker. Door middel van begeleiding van verzuimende medewerkers, participatie in het sociaal medisch team (SMO) of casemanagement.

Reïntegratie: eerste en tweede spoor

Het uitgangspunt is altijd dat de werknemer uiteindelijk zijn eigen werk (de overeengekomen arbeid) weer gaat doen. Dit is het eerste spoor. Maar mocht dit door beperkingen niet (meer) lukken dan is oriëntatie op ander werk (binnen of buiten de organisatie) noodzakelijk. Zie ook: reïntegratie eerste en tweede spoor.

Informatie

Wilt u een vrijblijvend en oriënterend gesprek? Neemt u dan contact met ons op.

CoachingPersooneeladviesNieuws

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl