• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Ontwikkeling medewerkers cruciaal tijdens crisisOntwikkeling medewerkers cruciaal tijdens crisis

Persoonlijke ontwikkeling en de economische crisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens bedrijven is hierdoor een stijgende vraag naar coaching.

Persoonlijke ontwikkeling

Onder persoonlijke ontwikkeling wordt verstaan professionalisering, competentie- en leiderschapsontwikkeling. In brede zin kan geconcludeerd worden dat coaching momenteel in bijna alle gevallen wordt ingezet als individueel instrument voor competentieontwikkeling van de werknemer.

Economische crisis

Hierbij speelt het thema van de economische crisis een belangrijke rol. Bedrijven geven aan veelal te maken te hebben met reorganisaties, bezuinigingen, en een onzekere toekomst.

De crisis dwingt organisaties om na te denken over hoe zij hun hoofd boven water houden in een dynamische wereld. Door zich te blijven onderscheiden op de concurrerende markt worden bedrijven zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht. Organisatieontwikkeling is hierbij cruciaal. Hierbij is ontwikkeling van de medewerkers, die immers de organisatie vormen, noodzakelijk.

Coaching

Coaching wordt als een van de belangrijkste instrumenten gezien om deze ontwikkeling van de medewerker te faciliteren. Hiermee kunnen we opvallend genoeg concluderen dat bedrijven verwachten dat de coachvraag in de toekomst blijft stijgen.

Informatie

Wil je meer informatie over dit artikel? Of wil je een vrijblijvend en oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op. Kijk ook eens op coaching  

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl