• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Ultieme duurzame inzetbaarheidduurzame inzetbaarheid

Je wilt als werkgever graag een beleid rond duurzame inzetbaarheid op poten zetten. Maar waar te beginnen?

Wij onderscheiden vijf pijlers, die samen een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid ondersteunen. Elke pijler is op zijn beurt weer opgebouwd uit verschillende beleidsinstrumenten:

1. Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden:

Aanbieden van bedrijfsfitnesslessen, een cursus stoppen met roken of andere preventieve maatregelen die de gezondheid bevordenen.

2. Employability en scholing:

Aanbieden van scholing of cursussen met het oog op een toekomstige andere functie binnen de organisatie.

3. Mobiliteit en preventiebeleid:

Aanbieden van een andere functie binnen de organisatie, functieroulatie (waarbij werknemers regelmatig verschillende werkzaamheden doen) en werk-naar-werkondersteuning bij dreigend ontslag.

4. Arbeidskosten en productiviteit:

Extra verlof en/of vakantie voor oudere werknemers, vrijstelling van onregelmatige uren, overwerk of ploegen- of weekenddiensten, en demotie.

5. Reïntegratie en werkhervatting oudere werklozen:

Creëren van volwaardige arbeidsplaatsen, leerbanen of stageplaatsen voor 55-plussers.

Informatie

Graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Kijk ook eens op personeelsadvies.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl