• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Crisis verandert rol van leidinggevende en werknemercrisis verandert rol leidinggevende en werknemer

Voor de meeste organisaties is het op dit moment de voornaamste uitdaging om meer te doen met minder.

Dit vraagt om een andere inrichting van de organisatie, die vertaald wordt in een plattere organisatie, waarbij de verantwoordelijkheid lager komt te liggen. Dit heeft gevolgen voor de professionele rol van de leidinggevende en de werknemer:

De nieuwe leiderschapsstijl

Door de toename van complexiteit en onzekerheid in organisaties, is het voor leidinggevenden van belang de werknemer anders aan te sturen.

De medewerker ontwikkelt zich steeds meer tot een zelfstandig professional, die inspeelt op de snel veranderende ontwikkelingen en zich daarnaast in een complexere werkomgeving beweegt.

De nieuwe leiderschapsstijl wordt daarom gekenmerkt door afstand, als gevolg van ondermeer: Het Nieuwe Werken, globalisering en gelijkwaardigheid. Hierbij moet een leidinggevende schakelen tussen de rollen en taken van: leider, manager en coach. Deze nieuwe combinatie van rollen wordt ook wel nieuw leiderschap genoemd en wordt gekarakteriseerd door coachen, dienen en vertrouwen.

Eigen verantwoordelijkheid werknemer

Aansturen van bovenaf vervaagd. Van medewerkers wordt verwacht om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap, zelfsturing, en verantwoordelijkheid. Op deze manier zijn zij beter in staat om bij te dragen aan de prestaties van een organisatie.

Door de nieuwe leiderschapsstijl en het toenemen van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, neemt de vraag naar coaching toe.

Informatie

Wil je meer informatie over dit nieuwsbericht? Of wil je een vrijblijvend en oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op. Kijk ook eens op coaching 

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl