• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Help, hoe voorkom je een burn-out bij je medewerker?

Burn-out voorkomen bij je medewerker

door Renate Frazer, 15 november 2013

Leer je medewerkers anders om te gaan met stressbronnen. Dit wordt met een chique woord ook wel 'copingstrategie'genoemd. Dit kan bijvoorbeeld via een time-management traject of cognitieve therapie (waarnemen, taal, denken).

Burn-out wordt vooral veroorzaakt door stressoren in het werk (bijvoorbeeld hoge werkdruk, weinig autonomie, weinig steun van collega's of leiding), vaak in combinatie met persoonskenmerken zoals perfectionisme, idealisme, hoge verwachtingen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Herkennen van signalen

Vaak is van tevoren al te zien dat je werknemer zich op een glijdende schaal bevindt. Veranderend gedrag zoals geïrriteerdheid, verminderde prestaties, fouten en/of veelvuldig kort frequent ziekteverzuim, zijn belangrijke signalen van een beginnende burn-out. Zodra dit beeld zich aandient, is het aan te bevelen niet af te wachten.

Bieden van sociale steun

Sociale steun geven, kan eenvoudig door vaker waardering uit te spreken voor de verrichte prestaties en/of het bieden van praktische of emotionele steun. Dit zorgt ook nog eens voor een goede onderlinge sfeer.

Balans brengen

Breng of herstel de balans tussen, regelmogelijkheden en verantwoordelijkheden. Overweeg het werken met variabele werktijden en meer zelfstandigheid. Als je werknemer targets moet halen, geef hem dan de verantwoordelijkheid om binnen afgesproken variabele werktijden zelf te bepalen hoe hij zijn tijd indeelt. Dit geeft je medewerker vrijheid. En dat is uiteindelijk wat medewerkers graag willen.

Hulp nodig bij het voorkomen van een burn-out?

Neem contact op met Nouvelle voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Nouvelle biedt trajecten aan, gericht op Persoonlijke coaching. Leidinggevenden kunnen een persoonlijk ontwikkeltraject volgen: coaching van leidinggevenden en managers. Zie ook het artikel wanneer ben je of raak je overspannen

Zie ook onze overige publicaties of een totaaloverzicht van al onze diensten op het terrein van coaching en HR advies.


 

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl