• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Collegiale inlening van personeel

collegiale inlening van personeel

Het kan zijn dat je op dit moment te veel personeel hebt. Maar evengoed kan morgen de markt weer aantrekken. Een ontslagronde is daarom nog veel te voorbarig. Een alternatief is het personeel tijdelijk onder brengen bij een collega-ondernemer. Maar moet een werknemer dat zomaar accepteren en waar moet je op letten?

Morgen ga je naar de buurman

Het tijdelijk onderbrengen van personeel bij een derde noemen we 'collegiale inlening'. Het is niet zo dat de werknemer tijdelijk in dienst treedt bij de collega-ondernemer. De collega-ondernemer (de inlener) huurt als het ware jouw werknemer in. Hiervoor wordt een contract afgesloten. Vergelijk het met een tijdelijke detachering van een werknemer.
Daarbij is het van belang om twee zaken te regelen: de inleenovereenkomst met de collega-ondernemer te (laten) opstellen en afspraken met de eigen werknemer te maken. 

Inleenovereenkomst

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de collega-ondernemer. Gebruik hiervoor altijd een schriftelijke overeenkomst, de inleenovereenkomst. Hierin regel je de duur van de inlening, de vergoeding, het soort werkzaamheden dat zal worden verricht, enzovoort.

Aansprakelijkheid voor afdrachten

Niet de collega-ondernemer, maar jíj blijft als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, want de werknemer blijft bij jouw in dienst. Jij blijft dus aansprakelijk voor een juiste afdracht van loonheffing en sociale premies!

Ook de collega-ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van loonheffing en sociale premies. De collega-ondernemer kan aansprakelijkheid voorkomen door de loonheffing en sociale premies te storten op een zogenaamde 'geblokkeerde rekening' (G-rekening).

Afspraken met de werknemer

Als het gaat om teruglopende werkzaamheden kan inlening de enige mogelijkheid zijn om de baan van je medewerker te behouden. In dat geval zal de werknemer meestal wel willen meewerken aan collegiale inlening. Maar als de wernemer het niet goedschiks wil, kan het dan ook kwaadschiks?

Waarom collegiaal in- en uitlenen?

  • Het stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling. Ze worden geconfronteerd met een andere werkplek, andere technieken en een andere werkwijze
  • Het levert een bijdrage aan het behoud van specifieke vakkennis en vaardigheden. Medewerkers verdwijnen niet uit de branche
  • Het voorkomt leegloop en werkloosheid

Redelijke opdracht

De werknemer zal gehoor moeten geven aan iedere redelijke opdracht dat je hem geeft (dus ook om bij een derde werkzaamheden te gaan verrichten). In principe is het weigeren van een redelijke opdracht reden voor ontslag.

Let op de arbeidsvoorwaarden

Wanneer is een opdracht 'redelijk' te noemen? De werknemer zal een opdracht om bij een derde werkzaamheden te gaan verrichten niet snel kunnen weigeren als zijn beloning gelijk blijft en het om vergelijkbare werkzaamheden gaat als waarvoor jij je werknemer in dienst hebt genomen.

Reiskosten

Daarbij is het redelijk dat je als werkgever de extra reiskosten vergoedt. Je kunt daarnaast overwegen om met de werknemer en collega-ondernemer, af te spreken dat de extra reistijd binnen werktijd zal vallen.

Overweeg je collegiale inlening? Betrek je werknemer daar dan tijdig bij, informeer hem goed en maak duidelijke afspraken die je bij voorkeur op papier zet.

Hulp nodig?

Neem contact op met Nouvelle, voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Kijk ook voor meer informatie op employability en loopbaanbegeleiding.

Zie ook onze overige publicaties of een totaaloverzicht van al onze diensten op het terrein van coaching en HR advies.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl