• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

feedback ontvangen

Feedback ontvangen

Veel mensen schieten gelijk in de weerstand, wanneer ze kritiek krijgen of feedback ontvangen. Ze gaan zich verdedigen of gaan in de aanval om hun gelijk te halen. “Het ligt niet aan mij, maar aan de omstandigheden of aan een ander.” Eigenlijk is dit jammer want je kunt erg veel leren van mensen die je feedback of kritiek geven.

Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om er nooit meer naar om te kijken. Je kunt feedback beter zien als een kans om iets te leren. Hoe? Door goed te luisteren, toelichting te vragen en vervolgens te bedenken wat je ermee gaat doen.

Feedback ontvangen is lastig

Wie zich niet oefent in het ontvangen van feedback loopt risico's. Denk bijvoorbeeld aan: minder plezier in het werk, ontwijkinggedrag, oppotten van frustraties en -in het ergste geval - een ziekmakende werksfeer die uitmondt in overspannenheid en verzuim.

Hoe gaan we om met feedback?

In het omgaan met feedback speelt onzekerheid vaak een rol. We interpreteren kritische kanttekeningen als een aanval op onze persoon en voelen ons afgewezen. Is de feedback ook nog eens afkomstig van een leidinggevende, dan voelt dat extra onveilig, omdat we de consequenties niet altijd kunnen overzien.

Wie feedback krijgt, heeft de neiging in de verdediging te gaan. Dat is zinloos. Je hoeft je niet te verdedigen want als de ander op een goede manier feedback geeft, uit hij zijn gevoel met een ik-boodschap. Daar kun je niet over discussiëren, want jij kunt niet beïnvloeden hoe de feedbackgever zich door jouw gedrag moet voelen. Je kunt wél overwegen je gedrag te veranderen zodat jouw gedrag geen negatieve emoties oproept. Maar, je mag altijd de ruimte vragen om weinig met de feedback te doen. De ander probeert jou te beïnvloeden, en dat is zijn goed recht. Het is jouw recht om er niet in mee te gaan.

Soms kun je er immers gewoon niets aan doen. Je biologische klok is ingesteld op activiteit na de middag, dus ben je sloom tijdens het ochtendoverleg. Of, de feedback botst met jouw waarden. Jij vindt bijvoorbeeld dat de klant altijd belangrijker is dan je collega, dus laat je hém wachten in plaats van de klant.

Een aantal tips voor het ontvangen van feedback

  • Interpreteer feedback niet als een aanval op jou als persoon. Feedback wordt in principe gegeven met een positieve bedoeling. Ga ervan uit dat iemand je iets wil vertellen over een aspect van jouw werk of gedrag. Dat zegt niets over jouw waarde als mens.
  • Schiet niet onmiddellijk in de verdediging. Luister naar wat de ander te zeggen heeft. Luisteren betekent nog niet dat je het ermee eens bent, maar wel dat je er serieus over nadenkt. Of je er iets mee doet, is aan jou.
  • Vraag door naar wat de ander precies bedoelt en probeer de feedback te begrijpen. Dwing de ander concreet te worden anders kan je er niks van leren. Vraag door tot je weet wat de ander bedoelt en wat hij graag veranderd wil zien. Als je beter begrijpt waarom het voor de ander belangrijk is kan je voor jezelf beter beargumenteren of je er iets mee gaat doen
  • Toon waardering voor de feedback. Toon waardering voor het feit dat iemand die moeite heeft genomen. Hij doet het om je te helpen iets te leren of te verbeteren, of om zijn waardering te tonen voor jouw werk. Door hem te bedanken toon je respect en dat kan de relatie alleen maar verbeteren.
  • Beoordeel de feedback. Jij bepaalt zelf wat je met de gegeven informatie doet. Vraag je af of je het commentaar positief of negatief vindt, terecht of onterecht. Herken je de feedback? Heb je soortgelijk commentaar eerder gehad?
  • Doe iets met de feedback. Besluit wat je met het commentaar gaat doen.

Meer informatie over dit onderwerp of wil je graag hulp van een externe partij?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Nouvelle biedt maatwerk.

Hier vind je meer informatie over de verschillende trajecten bij Nouvelle: Persoonlijke coaching en loopbaanbegeleiding. Leidinggevenden kunnen een persoonlijk ontwikkeltraject volgen: coaching van leidinggevenden en managers.

Zie ook onze overige publicaties of een totaaloverzicht van al onze diensten op het terrein van coaching en HR advies.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl