• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Pesten op het werk

Pesten op het werk

Pesten op het werk komt regelmatig voor. Het pesten is voor de werknemer zelf uiteraard erg vervelend. Alleen al daarom moet je als ondernemer snel reageren. Doe je dat niet, dan kan dat ook voor jou als werkgever vervelend uitpakken.

Wat zijn de gevolgen van pesten?

Pestgedrag kan voor jou als werkgever financiële gevolgen hebben waar je misschien niet direct bij stilstaat. Zo zal een werknemer die gepest wordt, minder productief zijn en sneller geneigd zijn zich ziek te melden. De prijs die de werkgever voor dit pestgedrag betaalt, kan nog worden verhoogd door juridische consequenties. Zo verplicht de Arbeidsomstandighedenwet dat werkgevers voortvarend dienen op te treden tegen pestgedrag binnen hun onderneming. In de wet is bepaald dat de werkgever 'beleid met betrekking tot agressie, geweld en seksuele intimidatie dient te voeren'. Doe je dit niet, dan kan de arbeidsinspectie hoge boetes opleggen.

Schadevergoeding betalen

Als het pesten uit de hand loopt, kan de werknemer zelfs naar de rechter stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Als je niet adequaat hebt ingegrepen, zal een rechter in het kader van een ontbindingsprocedure dit passieve gedrag waarschijnlijk beoordelen als 'verwijtbaar handelen' waardoor je tot het betalen van een fikse schadeloosstelling aan de werknemer zou kunnen worden veroordeeld. Het is dus verstandig om bij de eerste signalen van pestgedrag meteen actie te ondernemen.

Hoe treed je op tegen pesten?

Je zou het volgende kunnen doen:

  • Spreek de pestende werknemers aan op hun gedrag als je constateert dat zij een collega pesten
  • Geef een waarschuwing, liefst ook schriftelijk, dat je pestgedrag niet tolereert
  • Neem in het vervolg ook daadwerkelijk maatregelen als de pestende collega's zich hier niet aan houden
  • Afhankelijk van de ernst van de pesterijen kun je zelfs de desbetreffende medewerkers schorsen en/of ontslaan. Kun je bewijzen dat er sprake is van pestgedrag, dan zal doorgaans de rechter hierin meegaan. Vaak helpt het om al in een laatste waarschuwing te 'dreigen' dat de werknemers bij een volgende overtreding worden geschorst.

Voorkomen is beter...

Wil je dit voor zijn? Stel een pestprotocol op en neem dit op in het organisatiebeleid. Formuleer hierin duidelijk, dat pestgedrag niet wordt toegestaan. Dit beleid dien je wel actief uit te dragen en na te leven binnen de organisatie. Eventuele leidinggevenden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Ook zou je het pestprotocol kunnen opnemen in de zogenaamde 'risico-inventarisatie en -evaluatie'. Bij een middelgrote tot grote organisatie kan tevens worden gedacht aan een vertrouwenspersoon, bij wie een werknemer in een dergelijke situatie terecht kan.

Wil je graag hulp van een externe partij?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Nouvelle biedt maatwerk.

Hier vind je meer informatie over de verschillende trajecten bij Nouvelle: HR dienstverlening, Verzuim & Reïntegratie, EmployabilityPersoonlijke coaching en coaching van leidinggevenden en managers.

En kijk hier voor onze overige publicaties of een totaaloverzicht van al onze diensten op het terrein van coaching en HR advies.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl