• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

weerbaar worden

Hoe kan ik weerbaar worden?

Word jij gepest of voel je je onzeker? Zit je niet lekker in je vel en baal je daarvan? Dan wordt het tijd dat je daar iets aan gaat doen!

Kanjertraining

Sommige kinderen horen er op school niet helemaal bij. Ze zijn verlegen, afhankelijk of worden snel boos. Hierdoor is het voor hen moeilijk om met leeftijdsgenoten om te gaan. Soms worden ze zelfs gepest. Gelukkig kun je hier iets aan doen.

Verschil tussen Plagen en Pesten

Plagen is meestal leuk. Je maakt een grapje waar iedereen om kan lachen of je plaagt iemand die je leuk vindt en diegene plaagt jou terug. Het is een spelletje. Soms is geplaagd worden niet leuk, maar je wordt er niet ongelukkig van.

Pesten is iets anders dan plagen. Gepest worden is nooit leuk. Pesten is bedreigend. Soms is het zo erg dat je er pijn van in je buik krijgt of dat je er ziek van wordt. Je hebt nergens meer zin in, voelt je vaak verdrietig en soms krijg je zelfs een hekel aan jezelf. Dit komt omdat je stiekem gelooft dat de pesters gelijk hebben. Je denkt ook vaak dat het je eigen schuld is dat je gepest wordt.

Dat je gepest wordt is niet jouw schuld. Pesters zoeken vaak een zondebok en jij hebt pech dat jij dit bent. Gelukkig kun je er wel zelf wat aan doen.

Weerbaarheidstraining

Durf jij jezelf te zijn? Durf jij contact te maken met je leeftijdsgenoten? Nee? Lees dan het verhaal van Jesse over hoe je dat kunt leren.

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om met iemand een praatje te maken of te denken: Dit ben ik en dat is goed! Voor sommige kinderen en jongeren is dat zelfs heel moeilijk. Zo ook voor Jesse: “Op de lagere school vond ik het moeilijk om contact te maken met mijn leeftijdsgenootjes. Wanneer ze iets tegen mij zeiden, dan zei ik niks terug. Hierdoor voelde ik mij best wel eenzaam.”

Om te leren voor zichzelf op te komen ging Jesse een weerbaarheidstraining volgen. “Ik wilde leren om mijzelf meer te uiten,” vertelt Jesse. “Ik vond vooral het begin van de training erg leuk. We begonnen met gesprekken over hoe het bijvoorbeeld op school ging. Ik vond het fijn dat ik niet de enige was die moeite had met contact maken.”

Na elke training kreeg Jesse ook huiswerk mee. “Een opdracht die ik bijvoorbeeld moest doen was een klasgenoot aanspreken. Vragen hoe zijn weekend was. Of aan mijn ouders vragen wat mijn goede eigenschappen zijn.” Veel van de oefeningen uit de training hadden te maken met jezelf laten zien.

Jesse heeft veel aan de training gehad. “Ik heb geleerd om zelf initiatief te nemen en ik weet nu beter welke vragen ik aan anderen kan stellen. Ik heb nu een goed contact met mijn klasgenoten.”

Trek aan de bel 

Ben jij het zat om gepest te worden? Het kan soms opluchten om er met anderen over te praten als je gepest wordt. Bijvoorbeeld met je ouders, je mentor of met een goede vriend die je kunt vertrouwen.

Wil je ergens over praten? Heb je een vraag? Wil je gewoon even kletsen? Je kunt het contactformulier invullen, of bellen (06 38 95 24 81), of mailen met Nouvelle info@nouvellecoaching.nl . Kijk ook op coaching van jongeren gericht op assertiviteit en op het artikel ik word gepest.
 


 

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl