• Twitter
 • Facebook
 • Linkedin

verbeteren samenwerking

Hoe verbeter ik de samenwerking met mijn collega’s?

Je werkt samen met je collega’s. Soms gaat die samenwerking prima, andere keren leidt het tot irritaties of misverstanden. Onuitstaanbaar gedrag is overal. Ook op de werkvloer moet je soms samenwerken met irritante collega's. Vervelend, want het vreet energie, kost je je humeur en frustreert veranderingen. Ontslag nemen om die ene vervelende collega? Niet doen! Ook elders kom je lastige mensen tegen Gewoon oplossen dus. Nouvelle geeft enkele tips voor een werkbare oplossing:

Verdiep je in je collega’s
Probeer je in te leven in je collega's. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de: drijfveren, competenties, sterke en verbeter punten zowel van jezelf als van je collega’s. Daarvoor is het natuurlijk nodig om je in elkaar te verdiepen. Ga met elkaar in gesprek, stel elkaar vragen en bovenal luister naar wat een ander te vertellen heeft.

Maak duidelijk wat jouw rol en bijdrage is
Wees transparant. Werk aan duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team en communiceer deze vervolgens aan alle betrokkenen. Zorg ook voor transparantie in besluitvorming. Hiermee worden teleurstellingen en ruis in de communicatie zoveel mogelijk voorkomen.

Maak helder wat je bindt
Een gemeenschappelijke visie is belangrijk om een organisatie richting te geven. Deze visie moet gedragen worden, ook op team- en individueel niveau, en jaarlijks worden onderhouden.

Ga met elkaar in gesprek
Bespreek hoe de onderlinge communicatie verloopt. Voelt iedereen zich vrij om zijn kennis in te brengen? Wordt er goed naar elkaar geluisterd? Hoe geef en ontvang je feedback? Zo versterk je de onderlinge band en jullie communicatievaardigheid.

Vergader efficiënt
Lange vergaderingen zijn vaak een bron van irritaties. Bereid de vergaderingen goed voor, bewaak begin- en eindtijden, werk met een goede agenda en zorg ervoor dat de vergaderingen op tijdstippen plaatsvinden die voor iedereen passend zijn.

Stel prioriteiten
Niet alles kan tegelijk. Het is goed om samen prioriteiten vast te stellen en deze te communiceren.

Praat met elkaar en niet over elkaar
Veel organisaties gaan aan roddel of een slechte werksfeer ten onder. Dat is jammer. Het is belangrijk om aan collega's rechtstreeks feedback te geven. Wees daar niet te bang voor. Probeer het gesprek natuurlijk wel op een respectvolle manier te voeren. Accepteer dat er fouten worden gemaakt en kijk hoe het de volgende keer beter kan.

Sta open voor nieuwe initiatieven
Vaak worden nieuwe ideeën en werkwijzen kritisch ontvangen. Ga het eerst proberen voordat je reageert.

Wees zelfkritisch en sta open voor kritiek
Wanneer je op de hoogte bent van je eigen aandeel in een probleem en openstaat voor kritiek, kun je beter samenwerken. Het is goed wanneer je je kwetsbaar opstelt en open kunt zijn over je wensen en verwachtingen.

Maak lol met elkaar
Het is heel belangrijk om van tijd tot tijd leuke sociale activiteiten met elkaar te ondernemen. Wie lol met elkaar heeft, werkt fijner samen.

Het gedrag van een teamspeler

Ook het gedrag van elke teamspeler is belangrijk voor een goede samenwerking. Een aantal vaardigheden om een rij:

 • Je draagt bij aan het aanpakken van conflicten, problemen en spanningen in het team.
 • Je zet je in om samen met anderen doelen te bereiken.
 • Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt. Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang.
 • Je uit je positief over prestaties van collega's.
 • Je biedt spontaan hulp aan waar dat nodig is.
 • Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door.
 • Je respecteert de deskundigheid van anderen en je maakt er optimaal gebruik van.
 • Je helpt collega's om hun doelen te bereiken.
 • Je zet je in voor het bereiken van win-win opties, waarvan het hele team profijt heeft.
 • Je steunt goede ideeën en initiatieven van anderen. Je pakt ze positief op en bouwt erop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel. Je blijft meedenken en je levert bijdragen aan het groepsproces, ook wanneer je er geen persoonlijk belang bij hebt.
 • Je bent in teamsituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Teamcoach

Een teamcoach kan helpen om de spanningen binnen het team weg te nemen. Het voordeel van de teamcoach: onafhankelijk, objectief en onbevooroordeeld. Een teamcoach zal eerst proberen de oorzaken van de onderlinge spanning te inventariseren. Daarna wordt er getracht de spanning op tafel te krijgen in een aantal open gesprekken. Kijk ook op het artikel de sfeer op mijn afdeling is om te snijden.

Hulp bij teamontwikkeling

Nouvelle kan behulpzaam zijn bij de doorontwikkeling van jouw team. Eerst maken we een inventarisatie. Daarna kunnen we gericht aan de slag door:

teamcoaching

Zie ook onze overige publicaties of een totaaloverzicht van al onze diensten op het terrein van coaching en HR advies.

 

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl