• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Het Nieuwe Werken: iedereen blij?het nieuwe werken, iedereen blij

De term 'het nieuwe werken' (HNW) roept aantrekkelijke associaties op: modern, toegespitst op moderne werknemers, flexibel. Maar het gaat ook over individueel en prestatie- en taakgericht werken.

Eigenlijk gaat het over 4 principes. Het is een combinatie van deze vier principes die om enige behoedzaamheid vraagt, dit vanuit het belang van de medewerker.

Wees alert op de positieve maar ook op de mogelijke negatieve kanten van Het Nieuwe Werken:

1. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Dit is een aantrekkelijke factor voor veel medewerkers. Als je je taken maar goed uitvoert, maakt het niet uit waar en wanneer je dat doet. Dus, niet meer voor dag en dauw in de file staan om te doen wat je net zo goed thuis kunt doen.

De keerzijde van de medaille is: de scheiding tussen werk en privé wordt onduidelijker, hetgeen kan leiden tot stress.

2. Vrije toegang tot informatie

Handig en prettig voor de medewerker. Je kunt op elk moment van de dag over gewenste informatie beschikken.

Maar dit kan ook een vervaging van de scheiding tussen werk en privé opleveren. Immers de informatie heeft ook vrije toegang tot de medewerker. Wanneer je niet voldoende in staat bent om je grenzen te bewaken, kan dit stress veroorzaken.

3. Flexibele arbeidsrelaties

Dit maakt het mogelijk om als werknemer je werk aan te passen aan je eigen prive-omstandigheden. Dit werkt uiteraard zolang er voldoende werk beschikbaar is. Wanneer het aantal arbeidsuren vermindert of verandert, zal het arbeidsbestaan door de werkgever moeten worden aangepast.

4. Sturen op resultaat

Dit is de droom van elke professional. Zolang er tenminste wederzijdse duidelijkheid en overeenstemming is over het te behalen resultaat. Het is dan ook van belang om hierover heldere en duidelijke afspraken te maken met je medewerkers.

Sturen op output is uitermate geschikt om de inzet van medewerkers te beoordelen en te belonen. Een hogere output, levert uiteindelijk een hogere beloning op.

Meer informatie over dit onderwerp?

Kijk ook eens op het volgende artikel Het Nieuwe Werken.

Graag meer weten? Neem dan contact op met Nouvelle, voor een vrijblijvend gesprek.

Zie ook onze overige publicaties of een totaaloverzicht van al onze diensten op het terrein van coaching en HR advies.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl