• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

kritiek geven

Kritiek geven, hoe doe je dat?

door Renate Frazer, 28 oktober 2013

Kritiek geven gaat een stapje verder dan feedback geven. Door het geven van kritiek wordt de medewerker rechtstreeks aangesproken op zijn werk, zijn prestaties en zijn gedrag die onder de maat zijn of achterblijven bij de gemaakte afspraken.

Je bespreekt dus de wijze waarop je het gedrag van de medewerker ziet of ervaart. Kritiek heeft betrekking op gedrag of werk. Met kritiek geef je de ander inzicht in zijn handelen en de gevolgen daarvan. Kritiek wordt gevolgd door een open vraag, advies of verzoek, een instructie of opdracht.

Geef positieve waardering onder vier ogen, maar ook in aanwezigheid van anderen.
Geeft persoonlijke kritiek alleen onder vier ogen en doe dat opbouwend door middel van een ik-boodschap. Dit doe je door:

1. Op neutrale manier het feitelijke gedrag, handeling of uitspraak te beschrijven,
    beginnende met ik: ‘ik zie, hoor, merk dat je….’
2. Noem de concrete en tastbare gevolgen: ‘daardoor….’
3. Geef je eigen mening, gevoelens of argumenten: ‘dat vind ik…’
4. Spreek je wens, wil, verzoek of advies uit: ‘ik zou willen dat je…’
5. Nodig de ander uit om met voorstellen te komen maak concrete afspraken om
    herhaling te voorkomen: ‘hoe kunnen we dit aanpakken, heb jij een idee?’

Belangrijke voorwaarden voor het geven van kritiek zijn:

  • Een vertrouwensrelatie tussen kritiekgever en kritiekontvanger en respect voor elkaars inbreng.
  • Ontvankelijkheid voor kritiek of de wens om kritiek te ontvangen.
  • Rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de medewerker.
  • Voldoende tijd beschikbaar hebben.
  • Vertrouwelijkheid door een plaats waar de kritiekgever rustig een gesprek met de medewerker kan voeren.

Kritiek ontvangen

Kritiek ontvangen is een ander verhaal. We hebben de neiging in de verdediging te gaan. Door actief te luisteren voorkom je deze reactie. Actief luisteren betekent dat je actief zoekt naar een antwoord op de volgende drie vragen:

Wat zegt de medewerker?
Wat bedoelt de medewerker?
Wat voelt de medewerker?

Belangrijk is om je te realiseren dat kritiek een aanzet kan zijn tot verdere ontwikkeling.

Zie ook het artikel feedback geven.

Hulp, advies of coaching nodig?

Neem contact op met Nouvelle voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.
Kijk ook op Persoonlijke coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. Leidinggevenden kunnen een persoonlijk ontwikkeltraject volgen coaching van leidinggevenden en managers.

Zie ook onze overige publicaties of een totaaloverzicht van al onze diensten op het terrein van coaching en HR advies.

 

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl