• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Sta eens stil bij oudere medewerkersaandacht voor oudere medewerkers

Nu de pensioengerechtigde leeftijd is verschoven naar 67 jaar, is het verstandig om stil te staan bij de oudere werknemers. Zij worden immers geacht om tot hun 67e effectief inzetbaar te blijven.

Als werkgever is het dan ook van belang om een reëel werkaanbod te doen, dat aansluit bij de bedrijfsbelangen. Sta eens stil bij de taken en de taakzwaarte van de verschillende functies binnen de organisatie. Probeer hierin een balans te vinden tussen uitdaging en routine in het werk. Denk bijvoorbeeld aan kennisoverdracht, job rotation, detachering of aanpassing werktijden. Zo kan de oudere medewerker het werk langer en effectiever voor het bedrijf blijven doen, waarmee klachten als burn-out, stress en overspannenheid kunnen worden voorkomen.

Vijf preventieve mogelijkheden op een rij:

Kennisoverdracht

Prestatiedrang kun je sturen door de (senior)medewerker met veel deskundigheid en werkervaring in te zetten voor begeleiding van starters die zo uit de schoolbanken stappen.

Job rotation

Hierbij zet je je personeel in op verschillende werkplekken. Met job rotation investeer je niet allen in het personeel, maar ook in de kwaliteiten van je eigen bedrijf. Kijk ook eens op Het Nieuwe Werken.

Detachering

Soms is het handig om de welwillende medewerker uit te lenen aan toeleveranciers of branchegenoten. Zo zetten zij hun kennis optimaal in, maar blijven ook bij. Zie ook collegiale uitlening van personeel.

Aanpassing werktijd

Naast de vrije dagen die het personeel krijgt vanaf een bepaalde leeftijd, is de vierdaagse werkweek of een 55+-regeling een middel om de werktijd aan te passen.

Demotie

Dit kan een middel zijn om over te stappen naar een minder zware en verantwoordelijke baan en het hoeft geen achteruitgang te betekenen. Het is dan wel van belang om de gedreven medewerker (op leeftijd) te stimuleren tot haalbare doelen en prestaties. Zie ook demotie als middel om medewerkers vitaal te houden.

Een lagere functie betekent vaak een lager salaris. Een onbalans in het beloningsbeleid moet je natuurlijk zien te voorkomen. Tip 1: je kunt minder loon vervangen door toeslagen, bijvoorbeeld voor bewezen extra deskundigheid. Tip 2: je kunt een afbouwregeling over een bepaalde periode voorstellen.
Let op: een loonsverlaging kan belangrijke gevolgen hebben voor de pensioenopbouw en het ziekenfonds. Laat een salarisadviseur dit eerst goed doorberekenen en zet alles op papier.

Informatie

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of wil je een vrijblijvend en oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl