• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

Aanpak vechtscheidingenStrijd ouders maakt kind bang

De Tweede Kamercommissie voor veiligheid en justitie buigt zich woensdag 14 mei 2014 over een aanpak om vechtscheidingen te voorkomen.

Van een vechtscheiding is sprake wanneer ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen. Het kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en kan er zelfs toe leiden dat het één van de ouders weinig of niet meer ziet. Dit verhoogt het risico van emotionele problemen bij kinderen en slechte(re) prestaties op school. Het verhoogd de kans op problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.

De klassieke vechtscheiding is een slepende procedure, waarbij de kinderen pas in een laat stadium gehoord worden. Kenmerkend is dat de emoties zo hoog oplopen dat ze een normaal gesprek in de weg staan. Het risico dat het uit de hand loopt is groter wanneer een advocaat klakkeloos de mening van een ouder overneemt.

Meer over dit onderwerp?

Kijk ook eens op KIES-coaching, Kind niet langer de dupe, Judith: Mijn ouders zijn gescheiden en Strijd ouders maakt kind bang.

Nouvelle Coaching en Personeelsadvies

Meestershof 8
7468 GN Enter

0638 95 24 81

info@nouvellecoaching.nl